Content
Aandacht voor het milieu en het personeel.

 

AC Diana denkt niet alleen mee met de klant, maar denkt ook aan het milieu.
Milieuzorg staat centraal bij de planning en verdere groei van het bedrijf.

Door in eigen beheer ontwikkelde nabehandeling van de afgevoerde dampen zijn resultaten behaald die met gangbare commerciële systemen niet haalbaar bleken te zijn.
Ook is het bedrijf er in geslaagd om in de afgelopen jaren het energieverbruikt terug te dringen met 30%.
De lozing van afvalwater is in de afgelopen periode teruggedrongen met ruim 50%.

Het gebruik van milieugevaarlijke stoffen wordt regelmatig herzien en bestaande methoden worden veelal reeds vervangen door nieuwe technieken nog voordat er wettelijke eisen hiervoor zijn.

Personeel en opleiding.
Ook ons personeel is vakkundig en goed opgeleid om aan alle kwaliteitseisen te voldoen.
Onze medewerkers volgen niet alleen opleidingen binnen AC Diana maar nemen ook regelmatig deel aan vak- en milieu opleidingen buiten het bedrijf.
De opleidingsbehoeften worden jaarlijks herzien, waardoor we kunnen instaan voor vakkundig en milieubewust personeel.

AC Diana heeft de beschikking over een zorgsysteem op Arbo en personeelsgebied. Hierbij wordt ruimte gereserveerd voor opleiding van personeel met betrekking tot veiligheid.